Yuusha ga Shinda! 53
Yuusha ga Shinda! 52 Infiltration